IG Schiffsmodellbau & SMC Uetersen
  Fischereifahrzeuge nach Typen sortiert.
 
 
F I S C H E R E I F A H R Z E U G E   N A C H   T Y P   S O R T I E R T
 
Fischkutter GOT 1a - KORMORAN
Fischkutter GOT 10 - HANSEAT
Fischkutter GOT 11 - NEPTUN
Fischkutter HBK 92 - MAGRIT
Fischkutter HF 567 - OSTETAL
Fischkutter MAA1 - METEOR
Fischkutter MAA19 - GOODENWIND II
Fischkutter SH 4 - THOMAS BACH
   
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 3
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 4 N - CELINE
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 6
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 8 - JOHANNA
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 9
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 10 - HOFFNUNG
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 13
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 16 - HORIZONT
Krabbenkutter (Cuxhaven) CUX 20 - WIKING
Krabbenkutter (Dorum) DOR 8 - MARLIES
Krabbenkutter (Fedderwardersiel) FED 7 - OSTWIND
Krabbenkutter (Gretsiel) GRE 3 - GERMANIA
Krabbenkutter (Gretsiel) GRE 7 - SEEROSE
Krabbenkutter (Gretsiel) GRE 37 - LAMBERT
Krabbenkutter (Neuharlingersiel) NEU 217 - AURORA
Krabbenkutter (Neuharlingersiel) NEU 222 - ELENA
Krabbenkutter (Neuharlingersiel) NEU 226 - KEEN TIED
Krabbenkutter (Pellworm) PEL 32 - TÜMMLER
Krabbenkutter (Büsum) SC 4 - MARE LIBERUM
Krabbenkutter (Büsum) SC 11 - ANNE GRET
Krabbenkutter (Büsum) SC 44 - KLAUS GROTH
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 3 - FORTUNA
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 8 - RUGENORT
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 10 - CHRISTINE
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 11 - HINDENBURG
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD13 - ANTARES
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 17 - JULINA LUISE
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 22 - KORMORAN
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 31 - UTHOLM
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 34 - KEEN TIED
Krabbenkutter (Friedrichskoog) SD 35 - MARSCHENLAND
Krabbenkutter (Wremen) WRE  -2-  POLLI
Krabbenkutter (Wremen) WRE - 3 - FALKE
Krabbenkutter (Wremen) WRE 4 - WREMEN
   
Trawler NC 309 - SEEWOLF
   
NACH OBEN HOME